Kampaň má za cíl informovat a edukovat ukrajinské rodiny, aby se lépe orientovaly v českém zdravotním systému a efektivně využívaly veřejně dostupnou lékařskou a zdravotní péči. Zaměřena je nejen na osoby se statutem dočasné ochrany, ale také na celou ukrajinskou komunitu a české zdravotnické pracovníky, kterým kampaň pomáhá pochopit sociokulturní prostředí, ze kterého lidé z Ukrajiny pochází.

Řešení této problematiky podporuje i Dětský fond OSN (UNICEF), se kterým si Praha na začátku společného projektu v roce 2022 vytyčila několik cílů. „Jedním ze zásadních úkolů bylo zvýšit informovanost o zdravotních službách, což patří pro nově přicházející do cizí země k častým problémům. Uprchlíci z Ukrajiny mají v Česku nárok na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dle VZP však zdravotní péči čerpala dosud necelá polovina z nich, protože kvůli jazykové bariéře či nedostatečné informovanosti neví, na koho se obrátit. Toto se snažíme napravit právě spuštěnou komunikační kampaní,“ vysvětluje Jiří Pospíšil, náměstek primátora s působností v oblasti kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.

„Jde nám o rovnoprávné a spravedlivé začlenění ukrajinské komunity v Praze do systému zdravotní péče tak, aby docházelo k rovnoměrnému využití všech dostupných zdravotnických zařízení. Zároveň chceme přivést cílovou skupinu k registraci u praktického lékaře, kterého budou považovat za primární kontakt při řešení své zdravotní situace. Věřím, že úspěšná integrace Ukrajinců do systému zdravotní péče v Praze může být návodem, jak postupovat s integrací v dalších regionech,“ uvádí ředitelka odboru zdravotnictví Alena Havelková.

Informace budou k cílové skupině směřovány až do konce března 2024 různými kanály prostřednictvím informačních letáků a plakátů zveřejněných ve školách, na úřadech práce, na ubytovnách, u lékařů, v nemocnicích, v organizacích pracujících s Ukrajinci apod. Od 16. prosince 2023 bude zahájena v pražském metru informační kampaň, která ukrajinskou komunitu navede na web magistrátu pomocukrajine.praha.eu/ua dostupný v češtině a ukrajinštině. Součástí jsou slogany v metru „Zdravotní péče je pro všechny“, „Už máte svého lékaře?“ a „Duševní zdraví je také zdraví“, které jsou záměrně pouze v ukrajinštině s cílem zacílit na ukrajinské občany.

Od začátku prosince mohou ukrajinští spoluobčané na webu Rádia Ukrajina také poslouchat sérii podcastů na téma český zdravotní systém a jak se v něm vyznat. V rozhlasových pořadech a v článcích vysvětlují ukrajinští lékaři, kteří znají jak české, tak ukrajinské systémy, na co mají jejich krajané nárok nebo jak se chovat u lékaře.  Zároveň se věnují i duševnímu zdraví a poradí, kam se v případě potřeby obracet. Koncem roku 2023 se spustí online kampaň i na sociálních sítích.

Mezi další aktivity společného projektu Prahy a UNICEF patří i neméně důležité školení zdravotního personálu a monitoring služeb zdravotní péče. Od května 2023 pražská příspěvková organizace Metropolitní zdravotnický servis zajišťovala vzdělávání zdravotního personálu, a to především praktických lékařů a další specialistů (např. psychiatrů). Školení absolvovaly stovky zdravotních pracovníků (prezenčně i online) v rámci 12,5 hodiny (Společnost všeobecných lékařů, Česká lékařská komora, Sdružení praktických lékařů, pracovníci fakultních nemocnic apod.).

Mezi nejžádanější témata patřily interkulturní aspekty práce s migranty, kterou prezentovala Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha, a psychosociální podpora uprchlíků, o které mluvil psycholog Igor Mikriukov. Zdravotníci se dozvěděli o specifikách poskytování zdravotní péče migrantům, prevenci HIV v cizineckých komunitách, sociálním postavení uprchlíků, nárocích na dávky a péči a také kontakty na psychologickou pomoc uprchlíkům.

V rámci průzkumu dostupnosti a kvality zdravotních služeb si hlavní město Praha nechalo zmapovat a zanalyzovat služby zdravotní péče. Cílem bylo zjistit, jaké mají ukrajinské matky s dětmi zkušenosti se zdravotní péčí v Praze.  V rámci fokusních skupin a z dotazníků bylo zjištěno, jak se cílová skupina orientuje ve zdravotním systému, jak je se službami spokojena a jaká zlepšení navrhují. Výsledek analýzy bude dostupný v druhé polovině prosince 2023.