Stavební uzávěry jsou vyhlašovány pro omezení aktivit v území.

Aktuálně pořizované stavební uzávěry

Přehled

Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol a č. 519 Suchdol – Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála
Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze
 • Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek v termínu od 06. 10. 2021 do 04. 11. 2021 včetně.
  • Přehledová situace s vyznačením rušených částí stavební uzávěry pro území dotčené výstavbou trasy metra I.D. Pankrác – Nové Dvory a metra II.D Nové Dvory – Písnice depo (včetně spojky do depa)
 • Návrh opatření obecné povahy – územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze
  • Příloha a) – přehledová situace s vyznačením rušených částí stavební uzávěry pro území dotčené výstavbou trasy metra I.D. Pankrác – Nové Dvory a metra II.D Nové Dvory – Písnice depo (včetně spojky do depa),
  • Příloha b) – rušené listy přílohy nařízení,
  • Příloha c) – přehledová situace s vyznačením části stavební uzávěry, která zůstává v platnosti, a
  • Příloha d) – listy přílohy nařízení, které zůstávají v platnosti

 

Přehledová mapa stavebních uzávěr pro stavby pražského okruhu (č. 518, č. 519 a č. 520) a městského okruhu (č. 0081 a č. 0094)

Platné stavební uzávěry (viz výkresy ÚP)