Platné znění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění všech vydaných aktualizací - účinné od 17.8.2021

Do dokumentace je možné nahlížet v úředních hodinách na adrese:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

 

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
116/2021 o vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP 29/18 ze dne 9. 9. 2021  bude doplněno
103/2021 o vydání Aktualizace č. 9 ZÚR HMP 27/6 ze dne 27. 5. 2021 17.8.2021
60/2019 o vydání Aktualizace č. 3 ZÚR HMP 5/8 ze dne 21. 3. 2019 29.5.2019
58/2018 o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR HMP 39/119 ze dne 6.9.2018

23.10.2018

52/2018 o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR HMP 38/68 ze dne 14.6.2018 4.7.2018
43/2014 o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR HMP 41/1 ze dne 11.9.2014 1.10.2014
08/2009 o vydání ZÚR HMP 32/59 ze dne 17.12.2009 6.1.2010