HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRO UKRAJINU

Informace o pomoci uprchlíkům, o aktivitách města souvisejících s aktuální situací, důležité kontakty

Více informací

Informace k jednání Zastupitelstva HMP

37. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 26. května 2022. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Ozbrojená invaze ze strany Ruska a jakékoliv další agresivní zastrašování Ukrajiny a Kyjeva jsou naprosto neakceptovatelné. Hlavní město Praha rezolutně podporuje, aby Ukrajina zůstala svobodným, demokratickým a svrchovaným státem a Kyjev svobodným a demokratickým městem.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Dnes jsme zahájili stavbu Štvanické lávky. Během tří let se nám podařilo zadat projekt, získat veškerá povolení a vysoutěžit zhotovitele. To je v českém administrativním, právním i konkurenčním prostředí obrovský úspěch. Letos začneme stavět i Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5. Čeká nás rok změny.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

I letos v Praze připravujeme celou řadu adaptačních opatření, která budou sloužit Pražanům, jako je třeba nový rybník na Letné, výsadba stromů v ulicích města či lesoparcích, revitalizace parků a adaptace budov města včetně fotovoltaiky na střechách v podobě Pražské sluneční elektrárny.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Vltavská filharmonie pro mě bez nadsázky představuje projekt století. Nyní nás čeká práce, na kterou se neskutečně těším: výběr vítěze mezi dvacítkou týmů z 15 zemí světa, mezi kterými nechybí ta největší esa a ikony současné architektury.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Veřejná prostranství areálu Pražské tržnice potřebují jednotný přístup a nová řešení, aby fungovala jako celek. Rozhodli jsme se je najít v mezinárodní soutěži. Vítězný návrh naplnil naše očekávání a já nepochybuji o tom, že pomůže oživit Tržnici po celý rok a zpřístupnit ji všem věkovým i příjmovým skupinám Pražanů.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Jasně se ukázalo, že malých dluhů se lidé zbavovali ve velkém množství, naopak u vyšších pohledávek nebyli schopni uhradit původní sumu bez příslušenství. Navrhujeme, aby se tato skutečnost zohlednila v případě opakování projektu Milostivé léto a byl dlužníkům umožněn například splátkový kalendář ve spolupráci s dluhovou poradnou.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Výstava Adama Turečka ve vestibulu stanice metra Anděl je již čtvrtým projektem za dva roky, kdy spolupracuje program Umění pro město s Dopravním podnikem. A co jiného by mělo zahájit provoz znovuoživených vitrín ve zrekonstruovaném vestibulu než výstava s tématem pražského metra.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Naše koalice v programovém prohlášení deklarovala, že nebude podporovat privatizaci městských bytů. Městských bytů je nedostatek, jejich prodejem město a městské části ztrácí možnost realizovat bytovou politiku a poskytovat dostupné bydlení například učitelům, zdravotním sestrám, strážníkům, seniorům či rodinám v nouzi.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Velmi oceňuji nasazení všech zúčastněných organizací, a především každého praktického lékaře, který je ochoten se nad rámec své práce věnovat lidem, pro které je návštěva ordinace i očkovacího centra nepřekonatelným problémem.

Milena Johnová
radní hlavního města

Věřím, že nové coworkingové centrum pro technologické a podnikatelské startupy Next Zone ve Smíchovské SPŠ je sice první, ale nikoliv poslední takový prostor, jenž na pražských středních školách v brzké budoucnosti vznikne. Kreativitu a podnikavost mladých lidí vždy rád podpořím.

Vít Šimral
radní hlavního města

Hlavní město od loňského roku připravuje kroky potřebné pro získání Vrchlického sadů do své správy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hlavního nádraží. Aktuálně jsou tamní pozemky svěřeny městské části Praha 1. Důvodem je zájem hlavního města na koordinovaném řešení revitalizace tohoto území včetně realizace nové tramvajové trati mezi zastávkami Muzeum a Bolzanova.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video