UPOZORNĚNÍ

Do odvolání platí na Magistrátu hlavního města Prahy opatření proti šíření nákazy onemocnění covid-19

Více informací

Aktuální informace a doporučení ke koronaviru

Mimořádná opatření platná pro hl. m. Prahu. Přehled opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy a další dokumenty.

Více informací
Praha má nakročeno k tomu stát se významným centrem světových inovací a prg.ai Minor je jedním z pilířů toho, jak to dokázat. Podpora studentů v oblasti rozvoje umělé inteligence je naprosto klíčová a jsem rád, že Praha pomáhá takto propojovat vědeckou, byznysovou a studentskou sféru.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Před dvěma týdny jsme vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele Dvoreckého mostu, dnes jsme odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zajištění technického dozoru stavebníka a v půlce příštího roku zahájíme stavbu tohoto mostu pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty, který spojí Prahu 4 s Prahou 5.

 

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Výměny starých kotlů za výrazně ekologičtější zdroje vytápění jsou dalším z mnoha kroků, které mají svým dílem přispět k naplnění Klimatického závazku, který Praha přijala už v roce 2019. Cílem je podpořit domácnosti a dosáhnout tak pozitivního přínosu pro životní prostředí na území hlavního města.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Těší mě, že náměstí Jiřího z Poděbrad projde v brzké době dlouho připravovanou proměnou a že zde dojde ke zkvalitnění veřejného prostranství. Městská část připravuje revitalizaci náměstí dlouhodobě a nyní se projekt dostal až k samotnému povolení stavebních prací.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Velmi vítám odsouhlasení memoranda s pražskými hoteliéry, na jehož základě bude Praha investovat mnohem více prostředků do udržitelného cestovního ruchu. Ty však nepůjdou z peněz pražských daňových poplatníků, ale z poplatku z pobytu, který platí samotní turisté.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Milostivé léto představuje obrovskou šanci pro mnoho dlužníků na nový začátek bez dluhů. Řada z nich se totiž nedokáže vymanit z dluhové pasti, protože původně dlužná částka narostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům exekuce na mnohonásobek. Proto velmi vítám zákon schválený v Parlamentu a za Prahu chceme udělat vše pro to, aby se o této šanci dozvědělo co nejvíce lidí, kterých se to týká.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Chceme hlavní město zbavit nálepky levného alkoturismu. Společně s Prague City Tourism budujeme z Prahy novou značku, která osloví zejména kultivovanou klientelu se zájmem o kulturu, památky nebo kvalitní gastronomii.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Na rekonstrukci a rozšíření domova pro seniory Bojčenkova bude uvolněno 181 milionů korun. Domov bude určen pro 59 klientů. V Praze-Slivenci se pak z finančních prostředků fondu postaví bytový dům o zhruba dvaceti bytech. Na výstavbu bude poskytnuto 65 milionů korun.

Adam Zábranský
radní hlavního města

V Česku máme problém s podporou mladých lidí po odchodu z ústavní péče. Nejenže jsou často vypouštěni zcela bezprizorní, ale i bez podpory dospělého, kterému by mohli věřit a o kterého by se mohli kdykoliv opřít. Projekt organizace Liga otevřených mužů tento problém řeší a Praha jej podporuje.

Milena Johnová
radní hlavního města

Věřím, že nové coworkingové centrum pro technologické a podnikatelské startupy Next Zone ve Smíchovské SPŠ je sice první, ale nikoliv poslední takový prostor, jenž na pražských středních školách v brzké budoucnosti vznikne. Kreativitu a podnikavost mladých lidí vždy rád podpořím.

Vít Šimral
radní hlavního města

Ukazuje se, že nespornou výhodou hlavního města Prahy je, že si strategicky podrželo podíl ve dvou společnostech v PRE a v PPas, které zajišťují distribuci a obchod s elektrickou energii a plynem. Díky těmto společnostem má město pod kontrolou stabilní dodávky plynu a elektřiny Pražanům.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video